ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τις ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΕ


 

 

Ανακοινώνεται ότι οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες κατά το διάστημα από την Παρασκευή 9/10/2020 και ώρα 10:00 έως την Παρασκευή 16/10/2020 και ώρα 22:00, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων θα πρέπει να συνδεθούν στη Φόρμα Πιστοποίησης Στοιχείων στη διεύθυνση https://www.uom.gr/register, η οποία είναι διαθέσιμη από σήμερα Παρασκευή 9/10/2020 και μόνον κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

Για τη σύνδεση θα πρέπει να πληκτρολογείται:

α) ο οκταψήφιος Κωδικός Αριθμός Υποψηφίου και

β)   τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών στοιχείων των φοιτητών/τριών (Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).

γ)   ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)