Σύνδεσμοι Παρακολούθησης Μαθημάτων Α΄ Εξαμήνου


1)Πληροφορική Ι: Εισαγωγή στους Η/Υ:

https://openeclass.uom.gr/modules/announcements/index.php?course=ESP166

 

2)Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση : Οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες καλούνται

  1. Να εγγραφούν στο μάθημα στο openclass https://openeclass1.uom.gr/courses/ESP114/

 

  1. Να εγγραφούν στην ηλεκτρονική τάξη στον παρακάτω σύνδεσμο https://zoom.us/meeting/register/tJAuceyhrjgqE9MiswvWNHLoRd3HC5rSrX8w  

Μετά την εγγραφή σας θα λάβετε email με τις πληροφορίες για τη συμμετοχή σας στην τάξη.

 

3)Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Πεδίο, Θεωρία Μεθοδολογία:

 https://openeclass.uom.gr/courses/ESP148/

 και του compus: http://compus.uom.gr/EDU168/

 

4)Εισαγωγή στην Παιδαγωγική:

ΤΜΗΜΑ (Α-Μα)

https://zoom.us/j/93821412123?pwd=Y2hwenFaaUVkOEwvam5wQUw0eHhKUT09

Meeting ID: 997 7548 9019

 

ΤΜΗΜΑ (Με-Ω) Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93821412123?pwd=Y2hwenFaaUVkOEwvam5wQUw0eHhKUT09

Meeting ID: 938 2141 2123

 

5)Εκπαιδευτική Ψυχολογία:https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/94793282201?pwd%3DNnFIK1hjMllob08veVJiWTBwSU1MZz09&sa=D&source=calendar&ust=1601900707738000&usg=AOvVaw0fzyllWKo0Ojz-rqwGzE76

 

6)Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης:


https://openeclass.uom.gr/courses/ESP191/

 

7)Αγγλικά Ι: Κατανόηση Ακαδημαϊκών Κειμένων:

Α-Μα

https://zoom.us/j/99436883076?pwd=bi9TZkRvRVhuQ1hxcHNZVUt0TWMrQT09

 

Με-Ω

https://zoom.us/j/96358622529

Meeting ID: 963 5862 2529

 

8)Γαλλικά Ι: https://meet.google.com/jqj-jpjx-rix

 

9) Γερμανικά Ι: https://meet.google.com/kuz-zhex-vvi 

 

10) Ιταλικά Ι: https://meet.google.com/ysd-kpqn-zgc