Ενημέρωση για επιπλέον Υγειονομικά Μέτρα Ασφάλειας λόγω COVID-19


Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ’ αριθμ. 5/7.10.2020 έκτακτη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την εφαρμογή επιπλέον μέτρων ασφαλείας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ομόφωνα αποφασίστηκαν τα εξής:
 
  • Η υποχρεωτική τήρηση παρουσιολογίου φοιτητών (ονοματεπώνυμο/τηλέφωνο), με την ευθύνη του διδάσκοντα, σε όλα τα μαθήματα που θα πραγματοποιούνται δια ζώσης.
  • Η απαγόρευση σε διανομείς κάθε είδους (delivery) να εισέρχονται στο κτίριο του Πανεπιστημίου.  Η παραλαβή τυχόν παραγγελιών θα πραγματοποιείται στον αύλειο χώρο.
  • Επιτρέπεται η είσοδος σε υπαλλήλους ταχυμεταφορών (courier) μόνο μέχρι το θυρωρείο από όπου και θα παραλαμβάνουν ή θα επιδίδουν φακέλους/δέματα.

 

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι κρίνεται απαραίτητη η θερμομέτρηση όλων των εισερχομένων στο Πανεπιστήμιο (ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, φοιτητών, συνεργατών, επισκεπτών), διαδικασία η οποία θα εκκινήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα. Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκε δέσμευση ποσού για νέα παραγγελία θερμομέτρων (φορητών και σταθερών) τα οποία θα διανεμηθούν αρμοδίως στις υπηρεσίες ή θα τοποθετηθούν στους ενδεδειγμένους χώρους.

 

Από την Πρυτανεία