ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2020 ΜΕ ΑΔΑ


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.