Απόφαση της Συγκλήτου με θέμα τη διεξαγωγή των μαθημάτων δεύτερου κύκλου σπουδών κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021


Απόφαση της Συγκλήτου με θέμα τη διεξαγωγή των μαθημάτων δεύτερου κύκλου σπουδών κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα τη διεξαγωγή των μαθημάτων δεύτερου κύκλου σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κ.Υ.Α. (Β΄ 3707) και της υπ’ αριθμ. 132695/Ζ1/2.10.2020 Υ.Α. (Β΄ 4383).

(βλ. επισυναπτόμενο αρχείο)