Τμήματα γλωσσικών μαθημάτων (για τους πρωτοετείς 2020-2021)


Έχει ολοκληρωθεί η κατάταξη των πρωτοετών φοιτητών σε τμήματα για τα μαθήματα γλωσσών.