Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών 2020-2021 που πάρσχουν από σοβαρές παθήσεις (5%)


Από Πέμπτη 15 έως και Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Ξεκίνησε η εγγραφή των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία των εισακτέων με σοβαρές παθήσεις (5%).

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος (Κτίριο ΚΖ, ημιόροφος, γραφείο 8, μεταξύ 08:00-14:00) τα εξής δικαιολογητικά:

Σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να έρθετε αυτοπροσώπως, μπορείτε να στείλετε τα δικαιολογητικά εγγραφής σας μέσω ταχυδρομείου ή courier στη διεύθυνση του Πανεπιστημίου (Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Εγνατίας 156, 546 36 Θεσσαλονίκη) μέχρι και τις 22/10/2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου)