ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21


Ημερομηνία Έναρξης
2020-10-16 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2020-10-26 00:00:00

   

 ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21

 

  ΕΝΑΡΞΗ:ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

  ΛΗΞΗ:ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 

Όλοι οι φοιτητές του Τμήματος

πρέπει να κάνουν e-δήλωση μαθημάτων

https://services.uom.gr/unistudent/

(StudentsWeb)

 

  • Ø Η e-δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική και οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν μόνο στις εξετάσεις των μαθημάτων που θα δηλώσουν.

 

  • Ø Είναι υποχρεωτική η επιλογή του διδάσκοντα σε μαθήματα που διδάσκουν περισσότεροι του ενός.

 

  • Ø Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την υποβολή της δήλωσής σας (π.χ. δεν εμφανίζεται το μάθημα ή δεν μπορείτε να το δηλώσετε) στείλτε e-mail στο msasecr@uom.edu.gr και θα σας σταλεί απάντηση με διευκρινήσεις.

 

  • Ø Προτείνεται στους πρωτοετείς να επικοινωνούν με την γραμματεία αφού κάνουν την δήλωση μαθημάτων, για να βεβαιωθούν ότι όλα έχουν γίνει όπως πρέπει.(τηλέφωνα γραμματείας: 2310-891281 & 2310-891453)

 

  • Ø Μέχρι την ημερομηνία λήξης (Δευτέρα 26 Οκτωβρίου), οι φοιτητές που έκαναν δήλωση μπορούν να ξαναμπούν στο σύστημα και να την αλλάξουν-διορθώσουν. Προτείνεται η εκτύπωση /αποθήκευση της δήλωσης.

 

  • Σημειώνεται ότι οι φοιτητές μπορούν κατά την διάρκεια των σπουδών τους (δηλαδή κατά την διάρκεια και των 8 εξαμήνων) να παρακολουθήσουν μέχρι 2 μαθήματα από τα προσφερόμενα των υπόλοιπων τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Η δήλωση αυτών γίνεται αποκλειστικά με e-mail στο msasecr@uom.edu.gr  και θα σας αποστέλλεται απάντηση από την γραμματεία. Οι σχετικοί πίνακες με τα προσφερόμενα μαθήματα βρίσκονται αναρτημένα - λόγω των τωρινών συνθηκών - στο site του τμήματος, στα «φοιτητικά».

Σημαντικό: Σας ενημερώνουμε ότι κατά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας Δήλωσης Μαθημάτων μέσα από την υπηρεσία Student’s Web, αποστέλλεται αυτόματα ένα τυποποιημένο e-mail (πανεπιστημιακό) με την παρακάτω μορφή:


Από:      Student Web <stud-web@uom.gr>

Θέμα:   Αναφορά αποστολής δήλωσης μαθημάτων για την <ΧΕΙΜ/ΕΑΡ> περίοδο του ακαδημαϊκού έτους <ΕΕΕΕ-ΕΕΕΕ>

 

Η αποστολή της δήλωσής σας ολοκληρώθηκε. Για να δείτε την κατάσταση της δήλωσης πατήστε εδώ


 

Αν  δεν λάβετε e-mail  είναι πιθανό να μην έχει αποσταλεί επιτυχώς η δήλωση σας. Σε αυτή την περίπτωση επικοινωνείτε με την γραμματεία.

 

                                                                                          16-10-20