Διαδικτυακή έρευνα Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.)


Διαδικτυακή έρευνα Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.)

Παρακαλούμε όπως συμμετάσχετε στη διαδικτυακή έρευνα της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου μας, στον σύνδεσμο: 

https://forms.gle/sxFRrq1W3ux3hAGL6.

Η έρευνα στοχεύει στην αξιολόγηση και βελτίωση της λειτουργίας Επιτροπής και τον καλύτερο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δράσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα.