Οι Πρυτανικές Αρχές στη συνάντηση των Πανεπιστημίων με τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Παιδείας


Οι Πρυτανικές Αρχές στη συνάντηση των Πανεπιστημίων με τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Παιδείας

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, το «Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο» (GUnet) και τα Πανεπιστήμια της χώρας υλοποιεί την ψηφιακή υπηρεσία “Ψηφιακά Πτυχία / eDiplomas”. Η υπηρεσία eDiplomas, μέσω διαλειτουργικότητας, δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη, σε φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα να αποκτήσουν ψηφιακή πρόσβαση σε τίτλους σπουδών, κατόπιν των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων. Η υπηρεσία eDiplomas έχει ήδη νομοθετηθεί (Νόμος 4704/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 133/14.07.2020).

Στο παραπάνω πλαίσιο πραγματοποιήθηκε η διά ζώσης συνάντηση εργασίας των Πανεπιστημίων (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο) με τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Παιδείας, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020, 10:00-14:00, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο (Αίθουσα «Ολυμπιάς») στη Θεσσαλονίκη, με θέμα τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Πανεπιστημίων γενικά και την δράση Ψηφιακά Πτυχία (eDiplomas) ειδικότερα.

Η συνάντηση εργασίας είχε δύο μέρη:

Στο πρώτο μέρος, «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Πανεπιστημίων» (10:00-11:30) συμμετείχαν ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Υφυπουργός Παιδείας και οι Πρυτάνεις. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και τον Πρύτανη εκπροσώπησε ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Δημήτριος Κυρκιλής.

Στο Δεύτερο μέρος, Η πλατφόρμα «Ψηφιακά Πτυχία – eDiplomas» (11:30-14:00), συμμετείχαν ο ΓΓ Ανώτατης εκπαίδευσης του Υπουργείου παιδείας, ο Διευθυντής της GUNET (Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο ΑΕ), Στελέχη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αντιπρυτάνεις και Διευθυντές Πληροφορικής των Πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εκπροσώπησαν ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Καθηγητής Δημήτριος Χανδράκης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής.