Πρόγραμμα τηλεργασίας Γραμματείας


Για το διάστημα που η Π.Ε. Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο Επίπεδο 4 του Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τον Κορονοϊό, η παροχή εργασίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας -με αυτοπρόσωπη παρουσία- γίνεται με το απολύτως απαραίτητο προσωπικό. 
 
Στο πλαίσιο των παραπάνω, η Γραμματεία του ΠΜΣ λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό με τηλεργασία.