Επείγουσα Ενημέρωση για τη Λειτουργία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Επείγουσα Ενημέρωση για τη Λειτουργία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας

Μετά την αναβάθμιση της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης στο 4ο επιδημιολογικό επίπεδο (βλ. συνημμένο Δελτίο Τύπου Υφυπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων), η οποία ισχύει από την Παρασκευή 30.10.2020, σας αποστέλλουμε την υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924/23.10.2020 ΚΥΑ (Β΄ 4709) και εφιστούμε την προσοχή σας στο Άρθρο 1 του Α΄ Μέρους "Επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας". 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, σχετικά με τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων:

  • Εφαρμόζεται η τηλεκπαίδευση στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  • Αναστέλλεται κάθε μορφής δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία (εργαστήρια, κλινικές ασκήσεις, φροντιστηριακά μαθήματα, επιμορφωτικά προγράμματα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κ.λπ).
  • Αναστέλλεται η διενέργεια εξετάσεων με φυσική παρουσία.
  • Αναστέλλεται η λειτουργία βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου μας από σήμερα παρέχονται αποκλειστικά εξ αποστάσεως. Ο δανεισμός έντυπου υλικού αναστέλλεται.
  • Αναστέλλονται οι ημερίδες, τα συνέδρια και πάσης φύσεως εκδηλώσεις εντός του Α.Ε.Ι.

Σας παρακαλούμε για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των ανωτέρω προκειμένου να συμβάλλουμε όλοι κατά το μέγιστο δυνατό στην πρόληψη και προστασία της δημόσιας υγείας από τον Covid-19.

 

Από την Πρυτανεία

Λήψη Αρχείων / Downloads