Νέα ανακοίνωση για τις κατατακτήριες εξετάσεις


Λόγω των έκτακτων μέτρων, οι αιτήσεις που αφορούν τις κατατακτήριες εξετάσεις στο εξής

κατατίθενται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας:

espsecr@uom.edu.gr

Όσες αιτήσεις ταχυδρομήθηκαν μέχρι και σήμερα 3/11/2020, θα ληφθούν υπόψη κανονικά.

Εκ της Γραμματείας