Παρατηρητήριο Συμφωνίας των Πρεσπών
29 Οκτωβρίου 2020
Πρόσκληση

Το «Παρατηρητήριο της Συμφωνίας των Πρεσπών» αποτελεί ένα ερευνητικό κέντρο που έχουν ιδρύσει το Ίδρυμα Φρίντριχ Νάουμαν για την Ελευθερία (Αθήνα και Σόφια), το τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (ΒΣΑΣ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) και το European Policy Institute (Σκόπια). Την ακαδημαϊκή επιμέλεια έχει αναλάβει ο κος Βλάσης Βλασίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΒΣΑΣ.
Η Συμφωνία των Πρεσπών (ΣτΠ) αποτελεί ορόσημο στη σύγχρονη Βαλκανική και Ευρωπαϊκή ιστορία διότι φιλοδοξεί να προσφέρει γόνιμο έδαφος προς καλλιέργεια στενότερων πολιτικών σχέσεων και οικονομικής ανάπτυξης στο περιφερειακό υποσύστημα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σκοπός του «Παρατηρητηρίου» είναι να μελετήσει την εφαρμογή και τις συνέπειες της ΣτΠ στην Ελλάδα, τη Βόρεια Μακεδονία και τον χώρο των Βαλκανίων.
Μεταξύ άλλων, το «Παρατηρητήριο» αποσκοπεί την επιστημονική παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής της ΣτΠ, στη μελέτη των κοινωνικοπολιτικών αλλαγών στην Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία, στη διεξαγωγή ενός ενημερωμένου και νηφάλιου διαλόγου μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών στις δύο χώρες και στην κατανόηση της σημασίας της ΣτΠ για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Δια της παρούσης, το «Παρατηρητήριο» προσκαλεί νέες και νέους με ενδιαφέρον για τη βαλκανική πολιτική να δηλώσουν συμμετοχή στις εργασίες του ως ερευνητές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι φοιτητές κάθε βαθμίδας, δημοσιογράφοι, καθώς και μέλη οργανώσεων και φορέων.
Το έργο του «Παρατηρητηρίου» περιλαμβάνει την εκπόνηση κι έκδοση μελετών, τη διοργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων και την ανταλλαγή ομάδων εργασίας (φοιτητών, πολιτικών, δημοσιογράφων κ.α.) ανάμεσα στις δύο χώρες. Αποτελεί το ιδανικό κέντρο για όσους θέλουν να εμβαθύνουν στις σχέσεις των δύο χωρών, στον περιφερειακό διάλογο και στην κατανόηση των διεθνών σχέσεων στην Ανατολική Ευρώπη.
Οι ενδιαφερόμενοι προσκαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στις ηλ. διευθύνσεις vvlasidis@uom.gr και athanasios.grammenos@fnst.org.
Η πρώτη συνάντηση, τηρουμένων όλων των μέτρων κατά της πανδημίας, θα διεξαχθεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 στη Θεσσαλονίκη. Για περισσότερες πληροφορίες: 2130 333667.