Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021


Οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις  ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 στο Τμήμα ΒΣΑΣ, μπορούν να καταθέσουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β΄) στο διάστημα από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας ΒΣΑΣ, bsosecr@uom.gr, με θέμα του μηνύματος στο κείμενο «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020-2021, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ».