Μέτρα και ρυθμίσεις αναφορικά με τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών από 7/11/2020 έως και 30/11/2020, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού


Μέτρα και ρυθμίσεις αναφορικά με τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών από 7/11/2020 έως και 30/11/2020, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

«...Κατόπιν έκδοσης της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄4899) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο,7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020», διευκρινίζονται τα εξής αναφορικά με τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών κατά το χρονικό διάστημα από 7.11.2020 έως και 30.11.2020.

(βλ. επισυναπτόμενο αρχείο)