27-29/11/2020, 12ο ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2020 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας


27-29/11/2020, 12ο ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2020 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας

27-29/11/2020, 12ο ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2020 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας