ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ


Παρακαλούνται οι φοιτητές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την χορήγηση βεβαίωσης μη διαμονής στις φοιτητικές εστίες, καθώς και για την βεβαίωση χορήγησης ή μη του στεγαστικού επιδόματος να απευθύνονται:

 

1.  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΦΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ αρμόδιο Τμήμα το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας    merimna@uom.gr

 

2.  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ αρμόδια αρχή η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του ΠΑΜΑΚ  finance@uom.gr