Διαδικτυακή ορκωμοσία του ΔΠΜΣ "Δίκαιο και Πληροφορική"


Διαδικτυακή ορκωμοσία του ΔΠΜΣ

Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 16:00, θα πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή ορκωμοσία του ΔΠΜΣ "Δίκαιο και Πληροφορική", για τους τελειοφοίτους του Α' Κύκλου Σπουδών.