Διαδικτυακή ορκωμοσία του ΔΠΜΣ "Δίκαιο και Πληροφορική"


Διαδικτυακή ορκωμοσία του ΔΠΜΣ

Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 16:00, θα πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή ορκωμοσία του ΔΠΜΣ "Δίκαιο και Πληροφορική", για τους τελειοφοίτους του Α' Κύκλου Σπουδών.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font