Διαδικτυακή Ορκωμοσία του ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής: Eκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή" (Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 θα διεξαχθεί διαδικτυακά η ορκωμοσία των υποψήφιων διπλωματούχων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής: Eκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» (Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή).

 

 Διαδικασία Διαδικτυακής Ορκωμοσίας

  • Η Γραμματεία αποστέλλει πρόσκληση με ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) στους αποφοίτους, προκειμένου να συνδεθούν σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για την ορκωμοσία. Μαζί με τον σύνδεσμο, αποστέλλεται το κείμενο του όρκου και το πρωτόκολλο ορκωμοσίας.
  • Κατά την ορκωμοσία συνδέονται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο οι αρμόδιες Πανεπιστημιακές Αρχές, καθώς και υπάλληλος της Γραμματείας του Τμήματος.
  • Ο όρκος εκφωνείται από τον/την πρωτεύσαντα/σασα, ενώ οι υπόλοιποι απόφοιτοι ορκίζονται διά ανατάσεως της δεξιάς χειρός.
  • Οι απόφοιτοι, αφού ορκισθούν ενώπιον των Πανεπιστημιακών Αρχών, αποστέλλουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο το πρωτόκολλο ορκωμοσίας στη Γραμματεία.
  • Στη συνέχεια τίθενται αρμοδίως οι υπογραφές στα έγγραφα της ορκωμοσίας (πτυχίο, αναλυτική βαθμολογία, παραρτήματα διπλώματος) και ενημερώνονται οι διπλωματούχοι για την παραλαβή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Eάν κάποιος/α αδυνατεί να συμμετάσχει, ενώ έχει ήδη καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά, παρακαλείται να ενημερώσει τη Γραμματεία το συντομότερο δυνατό, αποστέλλοντας μήνυμα στο ekpmet@uom.edu.g