28/11/2020 Στρογγυλή τράπεζα με τίτλο: «Καλλιτεχνική έρευνα στη μουσική: Προκλήσεις και προοπτικές»


28/11/2020 Στρογγυλή τράπεζα με τίτλο: «Καλλιτεχνική έρευνα στη μουσική: Προκλήσεις και προοπτικές»

28/11/2020 Στρογγυλή τράπεζα με τίτλο: «Καλλιτεχνική έρευνα στη μουσική: Προκλήσεις και προοπτικές»