Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "Collaborative production for the circular economy; a community approach (Pop-Machina)", GA-NUMBER: 821479


Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Collaborative production for the circular economy; a community approach - Pop-Machina (Grant Agreement number: 821479 — Pop-Machina — Horizon 2020)».

 

Για την υποβολή αίτησης: εδώ

Λήψη Αρχείων / Downloads