Βραβεία και Αριστεία Προόδου


Βραβεία και Αριστεία Προόδου


H Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων, στην υπ. αρ. 04/05.11.2020 συνεδρίασή της αποφάσισε όπως θεσμοθετήσει τη χορήγηση «Βραβείων Προόδου» και «Αριστείων Προόδου» στους/ις φοιτητές/τριες του ΠΜΣ για τις επιδόσεις τους στο 1ο έτος σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 (μελλοντικά η σχετική πρόβλεψη θα εισαχθεί στον Κανονισμό του ΠΜΣ). Ειδικότερα, αποφασίστηκε όπως χορηγηθούν:

  • «Βραβείο Προόδου» στους/ις φοιτητές/τριες με την 1η και τη 2η καλύτερη επίδοση στα μαθήματα του 1ου έτους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς και στα οκτώ μαθήματα του 1ου έτους. Τα σχετικά βραβεία θα αναφέρονται ως «1ο Βραβείο Προόδου» και «2ο Βραβείο Προόδου» αντίστοιχα.
  • «Αριστείο Προόδου» στους/ις φοιτητές/τριες με επίδοση στα μαθήματα του 1ου έτους τουλάχιστον 8.5, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς και στα οκτώ μαθήματα του 1ου έτους.

 

Tα Βραβεία και Αριστεία Προόδου θα φέρουν τα λογότυπα του ΠΜΣ και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή και θα υπογράφονται ψηφιακά από τον Διευθυντή και τον Αναπληρωτή Διευθυντή του ΠΜΣ.

 

Η απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ επικυρώθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος στη σημερινή υπ. αρ. 8/30.11.2020 συνεδρίασή της.

 

Κατόπιν τούτων, και με βάση τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, απονέμονται τα εξής Βραβεία:

  • 1ο Βραβείο Προόδου στον φοιτητή Χριστοφορίδη Αριστείδη
  • 2ο Βραβείο Προόδου στη φοιτήτρια Τζόγκα Χριστίνα


Επίσης απονέμονται Αριστεία Προόδου στους/ις (αλφαβητικά):

  • Τζόγκα Χριστίνα
  • Χριστοφορίδη Αριστείδη


Συγχαρητήρια στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που βραβεύονται, με τις ευχές μας να συνεχίσουν να επιτυγχάνουν ανάλογες επιδόσεις.