ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσκαλεί τις/τους ενδιαφερόμενες/νους, επαγγελματίες ή ερασιτέχνες, δημιουργούς να υποβάλουν την πρότασή τους για τον σχεδιασμό/δημουργία του λογότυπου της Επιτροπής.

Ο λογότυπος, που θα χρησιμοποιείται σε κάθε είδους επικοινωνία της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μεταξύ άλλων, σε όλα τα έντυπα, την επίσημη ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει να είναι σύμφωνος με τον σκοπό της Επιτροπής, δηλαδή, "να παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στα Α.Ε.Ι. και στους ερευνητικούς φορείς [, καθώς επίσης να ελέγχει] αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον" (για περισσότερες πληροφορίες για την Επιτροπή, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.uom.gr/ethics).

Το σχεδιαστικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι πρωτότυπο, «ελεύθερο δικαιωμάτων» ή να έχει χρησιμοποιηθεί μετά από σχετική άδεια.

Ο/Η δημιουργός του λογοτύπου που θα διακριθεί, θα λάβει αναμνηστικό έπαινο.   

Οι προτάσεις υποβάλλονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ethics@uom.edu.gr, έως και την Παρασκευή 8/1/2020. Η Επιτροπή θα επιλέξει την καταλληλότερη πρόταση λογότυπου έχοντας ως κριτήρια τη συνάφεια, την πρωτοτυπία και την αισθητική μορφή αυτού, ενώ διατηρεί το δικαιωμα απόρριψης όλων των προτάσεων και ενδεχόμενης επανάληψης της διαδικασίας.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας

της Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Μάνος

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font