Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (7.12.2020)


Τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημική κρίση παρατείνονται έως και την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020.

(βλ. επισυναπτόμενο αρχείο με το ΦΕΚ 5350 τ. Β' / 5.12.2020).

25η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (7.12.2020)

(βλ. επισυναπτόμενο αρχείο)