ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021


Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται να αποστείλουν ταχυδρομικά στην διεύθυνση (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ –ΗΜ.ΑΡ. 1 –ΕΓΝΑΤΙΑ 156, 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΟΛΑ τα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής τους, την οποία θα πρέπει να εκτυπώσουν και να υπογράψουν και επιπλέον τα παρακάτω:

  1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση εγγραφής

  2. Συμπληρωμένη την δήλωση ξένης γλώσσας

  3. Ευκρινές αντίγραφο ταυτότητας

  4. Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

  5. Αριθμό ΑΜΚΑ

  6. Αριθμό και Τόπο Μητρώου Αρρένων

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Από ΔΕΥΤΕΡΑ 14/12/2020 έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 21/12/2020

Μετά τον έλεγχο δικαιολογητικών κι εφόσον εγκριθεί η αίτηση των αιτούντων μετεγγραφή, αυτοί θα κληθούν να καταθέσουν το πιστοποιητικό διαγραφής τους από το Τμήμα Προέλευσης.