Κατάθεση Δικαιολογητικών Για Φοιτητές Από Μετεγγραφή


Οι αιτούντες μετεγγραφή στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

καλούνται να στείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  έως την Τρίτη 15/12/2020 την ηλεκτρονική τους αίτηση μετεγγραφής (υπογεγραμμένη) καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.

Email κατάθεσης Δικαιολογητικών: espsecr@uom.edu.gr

 

Προσοχή! Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν αποκλειστικά σε μορφή pdf

 

 

Η εγγραφή θα ολοκληρωθεί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.