ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021


Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται να αποστείλουν ταχυδρομικά στην διεύθυνση (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ -ΓΡΑΦΕΙΟ 10 –ΕΓΝΑΤΙΑ 156, ΤΚ: 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΟΛΑ τα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής τους, την οποία θα πρέπει να εκτυπώσουν και να υπογράψουν ιδιοχείρως και επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά έγγραφα:

 

  1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση εγγραφής
  2. Συμπληρωμένη τη δήλωση ξένης γλώσσας
  3. Ευκρινές αντίγραφο ταυτότητας
  4. Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
  5. Αριθμό ΑΜΚΑ
  6. 6.       Αριθμό και Τόπο Μητρώου Αρρένων (αναγράφεται στο πιστοποιητικό γεννήσεως και στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Από ΔΕΥΤΕΡΑ 14/12/2020 έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 21/12/2020

Μετά τον έλεγχο δικαιολογητικών και εφόσον εγκριθεί η αίτηση των αιτούντων/ουσών μετεγγραφής, αυτοί/ες θα κληθούν να καταθέσουν το πιστοποιητικό διαγραφής τους από το Τμήμα Προέλευσης.