ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΕ


Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2020, να καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας με τα αναγραφόμενα σε αυτή απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, κατά το χρονικό διάστημα από 14.12.2020 έως 31.12.2020.

Η κατάθεση των αιτήσεων πραγματοποιείται παραδεκτά με αποστολή αίτησης στο basecr@uom.edu.gr αποκλειστικά με χρήση των ιδρυματικών google λογαριασμών (xxxx@uom.edu.gr) και μόνον από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να συμμετάσχουν σε τελετή ορκωμοσίας η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.