ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ


Οι δικαιούχοι των οποίων ανακοινώθηκε η μετεγγραφή τους στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καλούνται

 

Α. να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο παρακάτω link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_D2O17lQawUgt_MUtYrgdIZ77-7F0vxo1CBByUSvVYE_6Eg/viewform?usp=sf_link

 

και

Β. να αποστείλουν ταχυδρομικά, στην διεύθυνση (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ –ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ -ΓΡΑΦΕΙΟ 11 –ΕΓΝΑΤΙΑ 156, ΤΚ: 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

  1. Την ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής τους, από την πλατφόρμα του Υπουργείου την οποία θα πρέπει να εκτυπώσουν και να υπογράψουν ιδιοχείρως 
  2. ΟΛΑ τα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής τους και στην Εγκύκλιο Μετεγγραφών/Μετακινήσεων 2020-21 
  3. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη ιδιοχείρως την Αίτηση μετεγγραφής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
  4. Ευκρινές αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας
  5. 1 φωτογραφία τύπου ταυτότητας

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/12/2020

Μετά τον έλεγχο δικαιολογητικών και εφόσον εγκριθεί η αίτηση,  θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τη διαγραφή τους από το Τμήμα προέλευσης και να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες για την εγγραφή τους.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ταχυδρομική αποστολή όλων των παραπάνω δικαιολογητικών είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και θα πρέπει να γίνει μέχρι 18/12/2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου)