19ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (HFAA)


19ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (HFAA)

Ημερομηνία Έναρξης
2020-12-18 17:30:00

Ημερομηνία Λήξης
2020-12-19 18:00:00