Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, ως Υπεύθυνο του Γραφείου Περιβαλλοντικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναπτυξιακό έργο Πρυτανικών Αρχών Πανεπιστημίου Μακεδονίας»


Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, ως Υπεύθυνο του Γραφείου Περιβαλλοντικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναπτυξιακό έργο Πρυτανικών Αρχών Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και ειδικότερη απασχόληση τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τον συντονισμό των δράσεων του Γραφείου.

 

Για την υποβολή αίτησης: εδώ

Λήψη Αρχείων / Downloads