Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021


Οι δικαιούχοι μετεγγραφής του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής καλούνται από τις 30/12/2020 έως και τις 7/1/2021 να αποστείλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην διεύθυνση : espsecr@uom.edu.gr

Τα παρακάτω:

  1. Συμπληρωμένη τη δήλωση ξένης γλώσσας
  2. Ευκρινές αντίγραφο ταυτότητας(δύο όψεων)
  3. Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
  4. Αριθμό ΑΜΚΑ
  5. Αριθμό και Τόπο Μητρώου Αρρένων