ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΙΤΙΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021 (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 5%)


Όσοι εκ των πρωτοετών φοιτητών της ειδικής κατηγορίας ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (5%), ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου μας, χρησιμοποιώντας το λογαριασμό τους τύπου user@uom.edu.gr.

Η ηλεκτρονική  πλατφόρμα  θα είναι ανοικτή από την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021  11:00 πμ έως και την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 9:00 πμ.

Τα αρχεία που θα επισυνάψετε πρέπει να είναι είτε σαρωμένα από σαρωτή (scanner) είτε ΕΥΚΡΙΝΩΣ φωτογραφημένα. Μπορεί να είναι τύπου .pdf ή .doc ή αρχεία εικόνας.

Μπορείτε να δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Επισημαίνεται ότι μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας δεν θα είναι πλέον δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

                                                                                    

Από  το  Γραφείο  Φοιτητικής  Μέριμνας