ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021


            ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

                 Α) ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ -  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ κ Β) ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Με την αριθμ. 7/13-01-2021 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ο.Ε., εγκρίθηκε η εγγραφή όσων υπέβαλαν αίτηση μετεγγραφής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών τους. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής τους στο τμήμα, οι μετεγγραφέντες φοιτητές έχουν λάβει στα προσωπικά τους e-mail την παρακάτω ανακοίνωση:

Αγαπητές φοιτήτριες/αγαπητοί φοιτητές

 Κατά το χρονικό διάστημα από 14/1/2021 – 17/1/2021 θα πρέπει να αποστείλετε στο  e-mail της Γραμματείας ecosecr@uom.edu.gr τα εξής έντυπα:

1. το έντυπο δήλωσης μαθημάτων για φοιτητές από μετεγγραφή, προκειμένου να θεμελιώσετε δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική του Χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-21, το οποίο θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/4003/8915-dhlosimathimatvnmeteggrafes.doc

2. υπεύθυνη δήλωση προς τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, μέσω της σελίδας gov.gr https://dilosi.services.gov.gr/create/q/templates όπου θα δηλώνετε το εξής: «επιθυμώ να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαγραφή μου από το Τμήμα Προέλευσης μου για την ολοκλήρωση της εγγραφής μου στο Τμήμα Ο.Ε. του ΠΑΜΑΚ.»

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα παραπάνω έντυπα θα πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά από το e-mail που δηλώσατε στην αίτηση μετεγγραφής σας στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας.

Η παραπάνω διαδικασία είναι απαραίτητη προκειμένου:

α) να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας και

β) να μπορέσετε ενεργοποιήσετε τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό για να συμμετάσχετε στην επικείμενη εξεταστική περίοδο.

Θα ακολουθήσει την ερχόμενη εβδομάδα ανακοίνωση για διαδικτυακή ενημέρωσή σας από την Γραμματεία, σχετικά με τις σπουδές σας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και την διαδικασία για τις εξετάσεις με μεθόδους εξ’ αποστάσεως, γι’ αυτό σας παρακαλούμε να παρακολουθείτε καθημερινά τις ανακοινώσεις του Τμήματος.

Καλώς ήρθατε και καλή φοίτηση στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών!

Γραμματεία Ο.Ε.