Επιτυχόντες στο ΜΒΑ για Στελέχη Επιχειρήσεων και Εγγραφές


Επιτυχόντες στο ΜΒΑ για Στελέχη Επιχειρήσεων και Εγγραφές

Αγαπητοί Υποψήφιοι, Αγαπητές Υποψήφιες,

Σας πληροφορούμε ότι έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα των επιτυχόντων στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (δείτε τον επισυναπτόμενο πίνακα)

Εκ μέρους της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, σας συγχαίρουμε θερμά για αυτή την επιτυχία σας. 

 Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 18/01/2021 έως  Δευτέρα 25/01/2021.

Παρακαλούμε  διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που επισυνάπτονται για την Ηλεκτρονική Εγγραφή σας και την υποβολή των Εντύπων.

Θα χρειαστεί να συμπληρώστε τα απαιτούμενα έντυπα  και να στείλετε ηλεκτρονικά  (δείτε οδηγίεςστη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων mba@uom.edu.gr.

 Η μη απάντησή σας μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής και διαγραφή σας από τον κατάλογο των επιτυχόντων χωρίς καμία άλλη ενημέρωση. 

Καλή αρχή και καλή επιτυχία στις σπουδές σας.

Από τη Γραμματεία ΜΒΑ

----------------------------------------------------------------

Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής και διαδικασία Υποβολής των Εντύπων:

Α) Επιτυχόντες: 

  • Κατεβάστε και αποσυμπιέστε τον φάκελο που σας έχει αποσταλεί «Αίτηση Εγγραφής Α» στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ σας.
  • Μετονομάστε  το φάκελο σε  «ΑΙΤΗΣΗ_ΕΓΓΡΑΦΗΣ_Α_ΕΠΏΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ».
  • Ανοίξτε το φάκελο και συμπληρώστε τα  έντυπα 1,2,4  και στις θέσεις 3, 5 βάλτε τα ζητούμενα (ακολουθεί το υπόδειγμα:)

1. Έντυπο Αποδοχής  (συμπληρώνετε και υπογράφετε) 

2. Αίτηση Εγγραφής (συμπληρώνετε και υπογράφετε) 

3. Εδώ βάλτε (με drag & drop) την κατάθεση της Α' δόσης σε μορφή pdf, με όνομα αρχείου"3.Αποδεικτικό κατάθεσης Α' δόσης"

4. Όροι Εξόφλησης διδάκτρων (συμπληρώνετε και υπογράφετε)

5. Εδώ βάλτε (με drag & drop) μια φωτογραφία, τύπου ταυτότητας σε μορφή JPG, όχι pdf με όνομα αρχείου "5.Φωτο_Επώνυμο_Όνομα"

Στη συνέχεια συμπιέζετε τον Φάκελο (zip)  και τον στέλνετε ηλεκτρονικά στο mba@uom.edu.gr  με τίτλο στο θέμα του email Αίτηση Εγγραφής Επώνυμο Όνομα (Γράφετε το επώνυμο και το όνομα σας.)

 ---------------------------------------------------------------------------------------

Β) Επιτυχόντες που διεκδικούν Απαλλαγή από τα Τέλη Φοίτησης:

όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν.4485/2017 στο άρθρο 35 (ΦΕΚ 114/Α/04.08.2018) και των Υ.Α. του ΥΠΕΘ  αριθ.131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/Β/10.08.2018) & αριθ.83842/Ζ1 (ΦΕΚ 2726/Β/03.07.2020)

  • Κατεβάστε και αποσυμπιέστε τον φάκελο που σας έχει αποσταλεί  «Αίτηση Εγγραφής Β» στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ σας.
  • Μετονομάστε  το φάκελο σε  «ΑΙΤΗΣΗ_ΕΓΓΡΑΦΗΣ_Β_ ΕΠΏΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ».
  • Ανοίξτε το φάκελο και συμπληρώστε τα  έντυπα 1,2,4 και στις θέσεις 3, 4.1,  4.2,  4.3,  4.4,  4.5,  βάλτε τα ζητούμενα (ακολουθεί το υπόδειγμα:)

1.  Έντυπο Αποδοχής (συμπληρώνετε και υπογράφετε) 

2. Αίτηση Εγγραφής (συμπληρώνετε και υπογράφετε) 

3. Εδώ βάλτε (με drag & drop) μια φωτογραφία, τύπου ταυτότητας σε μορφή JPG, όχι pdf με όνομα αρχείου "5.Φωτο_Επώνυμο_Όνομα"

4. Αίτηση Απαλλαγής Τελών Φοίτησης  (συμπληρώνετε και υπογράφετε).

Επιπλέον επισυνάψτε σε μορφή pdf :

    (Βάζετε την παρακάτω Αρίθμηση & Ονομασία, σε κάθε έντυπο pdf που εισάγετε): 

    4.1  Αντίγραφα των δηλώσεων Ε1 του αιτούντος και του/της συζύγου.

    4.2  Εκκαθαριστικά φορολογικών δηλώσεων του αιτούντος και του/της συζύγου.

    4.3  Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ του αιτούντος και του/της συζύγου (εάν υπάρχουν)

    4.4   Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

    4.5  Λοιπά απαιτούμενα έγγραφα (ανάλογα σε ποια περίπτωση εμπίπτει ο αιτών / η αιτούσα ) σύμφωνα ωμε τα αναφερόμενα στο άρ.5  παρ.3, περ. β έως ε της ΥΑ 131757/Ζ1 του ΥΠΕΘ (ΦΕΚ3387/Β/10.8.18)

 Στη συνέχεια συμπιέζετε τον Φάκελο (zip)  και τον στέλνετε ηλεκτρονικά στο mba@uom.edu.gr  με τίτλο στο θέμα του email Αίτηση Εγγραφής Επώνυμο Όνομα (Γράφετε το επώνυμο και το όνομα σας.)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Για την αίτηση Απαλλαγής Τελών Φοίτησης, δείτε πληροφορίες, προϋποθέσεις κ.α.  εδώ.

https://www.uom.gr/mba/apallagh-apo-ta-telh-foithshs-n-4485-2017

Ισχύουν όροι, προϋποθέσεις και εισοδηματικά κριτήρια.

Παρακαλούμε, ελέγξτε τα εισοδηματικά σας όρια,

πριν την υποβολή της αίτησης για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Καλή αρχή και καλή επιτυχία στις σπουδές σας.

Από τη Γραμματεία ΜΒΑ