Εξετάσεις Ιανουαρίου 2021: ενημέρωση σχετικά με την εγγραφή στην πλατφόρμα eclass


Αγαπητοί φοιτητές/φοιτήτριες,

Σχετικά με τις εξετάσεις της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2020-2021) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

  1. Οι φοιτητές που παρακολούθησαν τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου ακαδ έτους 2020-21 και ήταν εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα των μαθημάτων (openeclass.uom.gr) δε χρειάζεται να εγγραφούν και στην πλατφόρμα των εξετάσεων (exams-accfin.uom.gr). Θα μπορούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα των εξετάσεων με τον κωδικό και το συνθηματικό που είχαν για την πλατφόρμα των μαθημάτων.

  2. Οι φοιτητές που δεν έχουν εγγραφεί σε καμία πλατφόρμα και θέλουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις θα πρέπει να κάνουν εγγραφή ως εκπαιδευόμενοι στην πλατφόρμα των εξετάσεων (exams-accfin.uom.gr). Στη συνέχεια καλό θα είναι να κάνουν εγγραφή και στην πλατφόρμα των μαθημάτων (openeclass.uom.gr).

  3. Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις οι φοιτητές θα είναι εγγεγραμμένοι ως εκπαιδευόμενοι του πανεπιστημίου και θα μπορούν να συμμετέχουν στα μαθήματα. Ωστόσο δε χρειάζεται να δηλώσουν τα μαθήματα στα οποία συμμετέχουν, γιατί αυτή η διαδικασία θα υλοποιηθεί από το προσωπικό του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

  4. Τέλος, δε χρειάζεται οι φοιτητές να στείλουν με email δήλωση συναίνεσης στους όρους συμμετοχής των εξετάσεων, διότι αυτό θα τους ζητείται κατά την είσοδό τους στην πλατφόρμα των εξετάσεων, με κλικ σε ένα πλαίσιο επιλογής, ότι συναινούν και έλαβαν γνώση των προϋποθέσεων.

 

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Γραμματεία του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής