ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021


Αγαπητοί φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 11/ 15-1- 2021 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (εξεταστική Ιανουαρίου 2020-2021), σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

 1. Οι εξετάσεις μαθημάτων της περιόδου Ιανουαρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από 27/01/2021 έως 16/02/2021.

 2. Οι εξετάσεις της περιόδου Ιανουαρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, γραπτές ή προφορικές, θα πραγματοποιηθούν με όλες τις πρόσφορες εξ αποστάσεως μεθόδους, με χρήση τρόπων και μέσων που να εξασφαλίζεται, στο μέτρο του δυνατού, ο αδιάβλητος χαρακτήρας αυτών και με απόλυτο σεβασμό στις διατάξεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Επισημαίνεται ότι, τόσο η εξ αποστάσεως διδασκαλία, όσο και η εξ αποστάσεως εξέταση πραγματοποιούνται μέσα στις ειδικές συνθήκες της πανδημίας και αποτελούν εξαιρετική περίπτωση, χωρίς να υποκαθίσταται η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία και η διενέργεια εξετάσεων με φυσική παρουσία, όταν εκλείψουν οι έκτακτες συνθήκες που τις επέβαλαν.

 3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ για την συμμετοχή σας στις εξετάσεις, είναι να είστε εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα των εξετάσεων: http://exams-accfin.uom.gr/ Η εγγραφή σας ωστόσο στην πλατφόρμα των εξετάσεων έχει γίνει αυτόματα αν ήδη ήσασταν εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα των μαθημάτων. Μόνο στην περίπτωση που δεν ήσασταν εγγεγραμμένοι στην εν λόγω πλατφόρμα των μαθημάτων θα πρέπει να εγγραφείτε μέσα στην προθεσμία που έχει ανακοινωθεί δηλ. 22/01/2021. Εάν έχετε πρόβλημα πρόσβασης στην πλατφόρμα, θα πρέπει να φροντίσετε για την επίλυσή του πριν από τις εξετάσεις, επικοινωνώντας με τους τεχνικούς του Τμήματος (κ.κ. Στράτο Καρατζίδη, τηλ. 2310 891 687 email: kstratos@uom.gr, αρμόδιος για το ZOOM και Απόστολο Πατάκα, τηλ. 2310 891 667, email: apatak@uom.gr, αρμόδιος για την πλατφόρμα eclass).

 4. Η ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ της παραγράφου 3 ισχύει και για τους επί πτυχίω φοιτητές που θα εξεταστούν σε εαρινά μαθήματα.

 5. ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ του Τμήματος μας που επέλεξαν μαθήματα άλλων Τμημάτων θα ενημερωθούν και θα ακολουθήσουν τις οδηγίες για τον τρόπο δήλωσης και εξέτασής τους από τον διδάσκοντα του αντίστοιχου Τμήματος.

 6. Την ημέρα της εξέτασης θα συνδέεστε στο eclass (δηλ. https://exams-accfin.uom.gr/) και στο συγκεκριμένο μάθημα που θα εξετασθείτε σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων. Παράλληλα, θα πρέπει να έχετε ήδη συνδεθεί στην εφαρμογή zoom στο link που θα σας έχει ήδη σταλεί από τον διδάσκοντα του μαθήματος και από όπου θα γίνεται ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας, καθώς και η επικοινωνία για επίλυση αποριών με τον διδάσκοντα του μαθήματος ή τεχνικών θεμάτων με τον αρμόδιο τεχνικό. (Κατά την διάρκεια της εξέτασης ο διδάσκων και ο τεχνικός θα βρίσκονται συνδεδεμένοι όπως και οι επιτηρητές). Θα πρέπει να έχετε μαζί σας την ακαδημαϊκή ή την αστυνομική σας ταυτότητα, την οποία θα επιδεικνύετε στον επιτηρητή μέσω της κάμερας. Απαραίτητη, επίσης, προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάμερας και μικροφώνου.

 7. Οδηγίες για την εγγραφή σας στην πλατφόρμα e class όπως και για την εγκατάσταση του προγράμματος ZOOM έχουν αναρτηθεί στην διεύθυνση: https://www.uom.gr/8189-eksetaseis-earinoy-eksamhnoy-2019-2020-plhrofories-gia-thn-platforma-eclass.

 8. Προκειμένου να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την ημέρα των εξετάσεων θα πρέπει να έχετε διασφαλίσει με δική σας ευθύνη, σταθερή σύνδεση internet καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης, γι' αυτό και προτείνεται, η σύνδεση μέσω καλωδίου (Ethernet) και όχι μέσω ασύρματου δικτύου wi-fi.

 9. Σε περίπτωση που φοιτητής αδυνατεί αποδεδειγμένα να συμμετάσχει στην εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση των μαθημάτων που οφείλει στην εξεταστική Ιανουαρίου ακαδ. έτους 2020- 2021, λόγω μη κατοχής του απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, θα πρέπει να αποστείλει Υπεύθυνη Δήλωση, καθώς και Δήλωση των Μαθημάτων στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί, στη Γραμματεία του Τμήματος στο e-mail: finsecr@uom.edu.gr μέχρι 22/ 01/2021 και κατόπιν να προσέλθει στο χώρο του Πανεπιστημίου κατά τις μέρες και ώρες εξέτασης των μαθημάτων, στον οποίο θα διατίθεται ο απαιτούμενος εξοπλισμός που θα πληροί τις προδιαγραφές του ΕΟΔΥ.

 10. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ εξετάσεων (εργαζόμενοι φοιτητές, στρατευμένοι κ.λ.π) με τις απαραίτητες οδηγίες θα βρείτε στην σελίδα του Τμήματος-Φοιτητικά-Συχνές ερωτήσεις και έντυπα-Υπηρεσιακό Συμείωμα.

 11. Παρακολουθείτε καθημερινά τις ανακοινώσεις του Τμήματος στην ιστοσελίδα και στο students’web.

 


ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ