Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων, βάσει του ΠΔ 407/80, του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής