Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής-Δημόσια Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗ ΜΑΔΕΜΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Ημερομηνία Έναρξης
2021-02-10 10:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2021-02-10 12:00:00