Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» μιλούν για τη σπουδαστική τους εμπειρία


Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=1oYV44KhtZY&feature=youtu.be