1ο Διαδικτυακό Σεμινάριο «Covid-19 και εργασιακές σχέσεις»


1ο Διαδικτυακό Σεμινάριο «Covid-19 και εργασιακές σχέσεις»

Ημερομηνία Έναρξης
2021-02-15 17:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2021-02-15 20:30:00

1ο Διαδικτυακό Σεμινάριο «Covid-19 και εργασιακές σχέσεις» 

Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα «Covid-19 και εργασιακές σχέσεις», διοργανώνεται με την υποστήριξη του Ακαδημαϊκού Δικτύου για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τα Κοινωνικά Δικαιώματα (Academic Network on European Social Charter and Social Rights), το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), την Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου και την Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για μία Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Οι εγγραφές στο σεμινάριο θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 16:00 μέσω του συνδέσμου

https://zoom.us/meeting/register/tJ0lc-uoqjgjE9Q7a1w5y7p6nIJ-JmqWMcln.

Λήψη Αρχείων / Downloads