Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Διαδικτυακή Ορκωμοσία στις 23 Φεβρουαρίου 2021


Ημερομηνία Έναρξης
2021-02-23 11:30:00

Ημερομηνία Λήξης
2021-02-23 23:59:59