Έναρξη λειτουργίας 7ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-05-31

Έναρξη λειτουργίας 7ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 7ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Δημόσια Διοίκηση, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Δημόσια Διοίκηση - Master in Public Management MPM».


Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.