Αναβολή μαθήματος


Το μάθημα Πολιτική, Οικονομία και Κοινωνία στο Καύκασο και στη Κ. Ασία

της ΤΕΤΑΡΤΗΣ 24/2/2021, ώρα 16:00-20:00

α ν α β ά λ λ ε τ α ι

και θα αναπληρωθεί με νεότερη ανακοίνωση