Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-03-31

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μετάταξη μονίμων εκπαιδευτικών Α'θμιας και Β'θμιας εκπαίδευσης

σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π.

Υποβολή αιτήσεων έως 31 / 3 / 2021

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατόχους διδακτορικού διπλώματος που επιθυμούν να μεταταγούν σε θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), στο Τμήμα και πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4452/2017, να καταθέσουν σχετική αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παραπάνω διάταξη στη Γραμματεία του Τμήματος για τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα μέχρι την 31η Μαρτίου 2021: 

  • Κοινωνική Ανθρωπολογία του Βαλκανικού και Μεσογειακού Χώρου
  • Οικονομική Επιστήμη
  • Διδασκαλία της Τουρκικής Γλώσσας

 Από τη Γραμματεία του Τμήματος Β.Σ.Α.Σ