Αναβολή μαθήματος


Το μάθημα FORCED MIGRATION IN EASTERN AND SE EUROPE

της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 26/2/2021, ώρα 15:00-19:00

α ν α β ά λ λ ε τ α ι

και θα αναπληρωθεί με νεότερη ανακοίνωση