Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τα μέλη ΔΕΠ και το Προσωπικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Δηλώστε τη συμμετοχή σας!


Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τα μέλη ΔΕΠ και το Προσωπικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Δηλώστε τη συμμετοχή σας!

Ημερομηνία Έναρξης
2021-03-05 11:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2021-03-05 13:00:00

Η Μονάδα Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατόπιν αιτημάτων αρκετών μελών του Ιδρύματος, αλλά και βάσει των αναγκών που απορρέουν από τους νέους της στόχους για ποιοτικότερη υποστήριξη των φοιτητών με αναπηρία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

έχει προγραμματίσει ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για την Παρασκευή, 5 Μαρτίου και ώρα 11:00 - 13:00.

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι καλές πρακτικές και οι βασικές αρχές που θα πρέπει να τηρούνται, προκειμένου το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχουμε να είναι προσβάσιμο για όλους τους φοιτητές μας, χωρίς εξαιρέσεις.

Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την ισότιμη πρόσβαση των φοιτητών/τριών με αναπηρία σε όλες τις μορφές του εκπαιδευτικού υλικού, με πιο άμεσο τρόπο, κάνοντας συμμέτοχους σε αυτήν την προσπάθεια όλες και όλους εσάς.

Προκειμένου να οργανώσουμε την τηλεδιάσκεψη, επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο και δηλώστε συμμετοχή, μέχρι την Τετάρτη 3 Μαρτίου.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqLA-I5nXAXWCCPMsOodAEgFCrYP9dRyTMj3-A9StvByEjKQ/viewform?usp=pp_url

 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της Μονάδας Προσβασιμότητας

Καθηγητής, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος