ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ μέσω του προγράμματος Erasmus+


Δημοσιεύθηκε 3η προκήρυξη  για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ μέσω του προγράμματος Erasmus+ το ακαδ. έτος 2020/2021, η οποία θα διαρκέσει έως και 16/04/2021.

Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus https://www.uom.gr/9529-3h-prokhryksh-praktikhs-askhshs-erasmus-akad-etoys-2020-2021 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να καταθέσουν (ηλεκτρονικά) στους διοικητικά υπευθύνους Erasmus των Τμημάτων μεταξύ  άλλων μια αναλυτική βαθμολογία η οποία θα περιλαμβάνει τον μέσο όρο των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων έως και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020 , τον αριθμό των ανεπιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων έως την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους, το σύνολο των μαθημάτων των φοιτητών μέχρι και την ημέρα που λαμβάνουν την αναλυτική βαθμολογια και  επιβεβαίωση για το αν ο φοιτητής χρωστάει μαθήματα ή πτυχιακή εργασία για τη λήψη του πτυχίου.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όταν οι φοιτητές σας ζητούν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας να διευκρινίζετε για ποια χρήση το θέλουν προκειμένου να εκτυπώνετε την ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ-ERASMUS-ΠΡΑΚΤ  όταν πρόκειται για την ανωτέρω χρήση.

Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.
Καλή συνέχεια

Από το Γραφείο Erasmus