Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικής και Επιστήμης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την ανώτερη διάκριση συμμόρφωσης «fully compliant»